Xe

From Incubator Plus 2.0
Jump to navigation Jump to search

El xellano es una lengua de mezcla entre castellán i valencián. Se harla en el interior de la Comunitat Valenciana.