Wt/itl/tont

From Incubator Plus 2.0
< Wt‎ | itl
Ceiror
  • Encidlisca: be standing
Peigv
eadnv hleashtv taelor
fvshti tuaérri chreojv I chreojv II fvshti tuaérri chreojv
nucdlohka tontik tontstu tontir tonti (?) tontuvth tontvti tonta tontanta
ititacdlohka tontuk tontutu (?) tontutir tontuti tontutvm tontutiti (?) tontata tontidn
isahpvlla lamik tont! lau tontstu! laushik tont! lau tont ...! lagos tont! latjic tont(vti)! lautaér tonta!