Wt/itl/per

From Incubator Plus 2.0
< Wt‎ | itl
Jump to navigation Jump to search
Ceiror
  • Encidlisca: carry, bring
Peigv
eadnv hleashtv taelor
fvshti tuaérri chreojv I chreojv II fvshti tuaérri chreojv
nucdlohka perak peritu perir peri peruvth periti pera
peréa
peranta
ititacdlohka paurik pauritu paurir pauri paurotvm pauriti paurata pauridn
isahpvlla lamik per! lau pertu! laushik per! lau per ...! lagos per! latjic per(iti)! lautaér pera!
lautaér peréa!