Wt/itl/eshk

From Incubator Plus 2.0
< Wt‎ | itl
Jump to navigation Jump to search
Ceiror
  • Encidlisca: love, like
Peigv
eadnv hleashtv taelor
fvshti tuaérri chreojv I chreojv II fvshti tuaérri chreojv
nucdlohka eshkik eshkstu (?) eshkir eshk eshkuvth eshkvti eshka eshkanta
ititacdlohka eshkatik eshkatu eshkatir eshkati eshkatvm (?) eshkiti eshkata eshkidn
isahpvlla lamik eshk! lau eshkstu! laushik eshk! lau eshk ...! lagos eshk! latjic eshk(vti)! lautaér eshka!