Wp/prs/ویکیپدیا:اعلام آمادگی

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | prs

ترک اعتیاد و خماری

در روز های اول ترک اعتیاد اکثریت از معتادین گرفتار مشکلات خماری می شوند که این خماری می تواند درد شدید به همرای داشته با شد. دراین جا چند نکته به خاطر آگاهی از درد فزیکی و اثرات ذهنی خماری برای معتادین که در روزهای اول پیش می اید اشاره می کنیم. پشنهادات جهت مقاومت خماری ایجاکثریت از معتادان در جریان تریک اعتیاد شان نام امید و مایوس از ترک آن می گردد، معتادان در این فکر اند که بدن شان برای یک زندگی نیاز مصرف مواد دارند. زمانیکه معتادین مصرف آن را کم و یا به کلی قطع می کنند بدن شان درد می گرد و احساس یک نوع خستگی جسمی و روحی می کنند. در این زمان بدن و مغز آنها نیاز به مصرف مواد مخدر دارد. اگر معتادین دوباره مواد مصرف نکنند، آنها دچار یک نوع خماری می شوند و این خماری نشانه آن است که، مواد از بدن شان خارج می شود. معتادین در ایام ترک اعتیاد زیاد، به سردردی، اسهال، عرق زیاد، لرزه، تپش قلب، کم اشتهایی، بی خوابی، نگرانی، افسردگی شدید گرفتاد می شوند. ما نه باید غافل از این باشیم که مصرف مواد مخدر خسارات جانبی زیاد دارد . اکثر از معتادین در این فکر اند که مصرف مواد مخدر به آنها انرژی، قوه و تحرک می دهد. ولی آنها نمی اندیشد که این انرژی که مواد مخدر به دست می آید کاذب بوده و خسارات جانبی زیاد به همراه دارد. برای اینکه بتوانیم ترک اعتاد کنیم باید شجاع، با ایمان و اراده مستحکم باشیم. تا بتوانیم در برابر خماری و درد که ازترک اعتیاد پیش می آید مقاومت کنیم، برای این کار اول باید ذهن و بعد بدن خود را آماده سازیم. باید شجاع باشیم تا درد خماری که از ترک اعتیاد پیش می اید ما را امید نکند. برای اینکه یک زندگی سالم داشته باشیم باید مقاومت نیز داشته باشیم، شاید زمان زیاد لازم باشد تا تمام مواد از بدن ما خارج شود، پس باید صبور باشیم. زمان خماری در افراد معتادین متفاوت می باشد و این بستگی به این دارد که فرد معتاد چی نوع مواد و برای چی مدت مصرف کرده است. خماری نشانه ای از خارج شدن مواد از بدن می باشد. بعد از ان بدن شخص معتاد پاک شده و فرد به یک شخص عادی و پاک از مواد مبدل می شود.

سازش با عوارض خماری

1- مراجعه به داکتر در صورت نیاز اکثریت از معتادین برای ترک اعتیاد شان نیاز به داکتر و افراد متخصص دارند. درست است که فرد معتاد خود تصمیم قاطع برای ترک اعتیاد دارد ولی خودشخص از عوارض جانبی که احتمالا پیش می آید آگاه نیست. چون بدن شخص معتاد به مدت کم یا زیاد مواد مصرف کرده و وابسطه به مواد است. اگر شخص به یک بارگی قطع مواد کند احتمالا دچار شوک قلبی می شود.

2- دوری از مصرف دوباره مواد اکثریت از معتادین از زمانیکه ترک اعتیاد می کنند، دوبار آغاز به مصرف مواد می کنند. آنها در این فکر اند که معتاد شدن به مواد مریضی نیست بلکع یک نوع عادت است و باور دارند که می توانند از معتاد شدن جلوگیری کنند و میزان مصرف مواد را پایین بیاورند، این فکر آنها اشتباه بوده و زمانیکه دوباره به مصرف مواد می پردازند، از این رو است که شخص معتاد می گردد.

3- خماری درد همیشگی نیست از زمان ترک اعتاد جسم و ذهن شخص معتاد به شدت میل به مصرف مواد دارد، از آن زمان نه تنها ذهن فرد مذکور وی را وادار به مصرف مواد می کند و برای مصرف مواد مجدد هزاران دلیل می آورد، بلکه جسم شخص معتاد نیز میل به مصرف مواد دارد. در این ایام بدن شخص معتاد خمار است و درد دارد، ما انسانها نباید تسلیم این درد و خمار شویم، چون این درد و خمار همیشگی نیست و بعد از مدت زمانی کع اعتیاد را ترک کردیم درد و خماری هم از وجود ما دور می شود. اگر در این ایام به خاطر درد و خماری دوباره مواد مصرف شود، اول اینکه اعتیاد را ترک نمی توانیم و دوم اینکه اگر دوباره تصمیم به ترک اعتیاد بگیریم درد و خماری دوباره وجود دارد. 4- ایجاد نظم و روش ترک اعتیاد در ایام ترک اعتیاد نباید با دوستان که مواد مصرف می کنند نشست و برخواست کنیم، کوشش کنیم از افراد که مواد مصرف می کنند دور باشیم. مواد را از خود دور کنیم. اشیای که با آن مواد مصرف کرده ایم و هر آن چیز که دوباره خاطره مواد را در ذهن ما زنده می کند باید از آنها دوری کنیم. در عوض می توانید دوستان خوب پیدا کنید، در ایام خماری به آنها درتماس شده و مشکل خود را به آنها در میان بگذارید. این هم می تواند از خماری و درد تان کاهش بدهد.

5- مبارز با بیماری اعتیاد ما باید علیه بیماری اعتیاد مبارزه کنیم، اعتیاد شاید روزهای خوبی از دروان اعتیاد به ذهن ما بیاورد و ما را دوباره تشویق به مصرف مواد کند، در این زمان باید هوشیار باشیم و باید به آن بیندیشیم که اعتیاد چی چیز های بد و مصیبت بار را در زندگی ما بوجود می آورد.


روش های تحمل خماری 

1- پذیرش وضعیت در دوران ترک اعتیاد هم جسم شخص معتاد درد دارد و هم ذهن اش خسته است. در آن زمان نباید خودمان را مجازات کنیم، باید با خودمان مهربان باشیم و در این فکر باشیم که از یک مریضی خطرناک نجات پیدا کنیم. از درد خماری که داریم نباید خسته شویم و امید خود را از دست ندهیم. باید امیدوار باشیم و در مقابل درد و خماری مقاومت داشته باشیم که این درد و خماری آغاز یک زندگی بهتر برای ما است.

2- پایبندی در انتخاب در زمان ترک اعتیاد که خمار می شویم و تمام جسم ما درد دارد نباید تسلیم درد شویم و باید پایبند انتخاب خود باشیم، باید خود را راضی کنیم که من درد را قبول دارم و دوباره نمی خواهم گرفتار مواد شوم.

3- حوصله و صبر وقتی تصمیم می گیریم که اعتیاد را ترک کنیم، در اول جسم ما بسیار درد دارد و ما در مقابل این درد باید حوصله داشته باشیم. این درد که از ترک اعتیاد است درد همیشگی نیست بلکه موقتی است. اگر در ابتدا مقاومت کنیم در مرور زمان درد آن کاهش پیدا می کند، ما نباید زمانیکه جسم ما درد دارد و احساس به مصرف مواد می کند مواد مصرف کنیم.