Wp/pol/Можэ По́лноцнэ

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | pol

Можэ По́лноцнэможэ шэльфовэ пжы бжэґах Эуропы, чэ̨сьць Атлянтыку.

Можэ По́лноцнэ положонэ ест мęдзы выбжэжами Дании, Швэцйи и Норвэґии на всходзе, Высп Брытыйских на заходзе, и Немец, Бэльґии, Голяндии и Францйи на полудню. З Можэм Балтыцким полąчонэ ест цесьнинами Каттэґат (пжэз Лимфйордэн), Сунд, Вельки Бэлт ораз Малы Бэлт, з каналэм Ля Манхэ Цесьнинą Калетаньскą, од по́лноцы зась з Можэм Норвэским и Оцэанэм Атлянтыцким.