Wp/plat/Sçêld

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | plat
Jump to navigation Jump to search

Ēn sçêld bēndet ēn bīsçermingūs mittāl wō swōrdūn, āksūn, bīlūn endū spīrūn nēt dūrxhær kōinan. Hit sçêld bēndet ōngerdêl sūs hāenāsūs (hārnas). It sçêld wōr sūr kōse bīsçermingūs mittāl sūr Dōrke Jōar ymb dig tō bīsçerman gevīrlixār wōpānriār.