Wp/plat/Plāttstrēākūr

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | plat(Redirected from Wp/plat/Limburg)
File:Kārtūr Āltlandūs Landsix.PNG
Wō Plāttstrēākūr bēndet.

Sūr Plāttstrēākūr (ōwxwāl Limburg tēnxevørdix) bēndet ēn land, gedêlč in Belgīa, Nærland endū Dytsland. Grūāt stē in sūn Plāttstrēākūn sēnar Mōāstrēg, Hēssālan, Ōāk endū Kyln. In sūn verrȳmðūn strēākgebīdūn bēndet ōwx sūn gebīdūn der Nīmhæg, Mynster, Lȳk, Eindhoven endū Limburg am Lahn getækč. In sūn Plāttstrēākūn kelt man Plātt.