Wp/plat/Kūprōam

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | plat

Kūprōam (Lātīneš: Cupprum) bēndet ēn īsūrēg (mētāl). Sūr kōmkūr (āfkortingūr) bēndet Cu. Kūprōam bēndet vȳl es legēringūr gebrūkč in bīnām messingūr. Kūprōamdīvūs stēlan kūprōam vānč hit bēndet dūr. Fōr ēnūn pārūn kiloūn kūprōam krīgst dū ōlgōw ēnūn tēntālūn øroūn in. Kūprōam bēndet vȳl gebrūkč fōr bleskūmūn āflêdūrūn bī bīnām kīrkān, ōwx hēr slōan kūprōamdīvūn gerēgūlānč tō.