Wp/plat/Hert

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | plat
Jump to navigation Jump to search

Hit hert bēndet hit inbēndan det blōð rōndpompt fōr sūn vervūr dēr grōndstofās, hīnāsə sūrstofā, brandstofā, wāter endū būwstofās. Hit hert bēndet sōnāmbōr ēnūn grūātūn speār. Hit hert bēndet sō grūāt es dīn hand bēndet.