Wp/ovl/Wieqepeedja:Kafee

Add topic
From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | ovl

Ier kunme dieskuteare euver al wata Wiekepeadja oangoat. De bladzy wirkt gelyk een dieskuseblad. Ge 'n moed ue ier nie oan de spelling' aue, oasde moar verstoanboar zyt. Ge meugd uuk in't Neaderlans sjchryve.

Gemakkelijk is anders :)[edit]

'k Zidde 'k ik hier ne keer een beetje te kijken noir de spellijnksreels, moir 'k vinne dat toch nogal ingewikkeld. Niet da'k der teen opzien vuer 't een in 't ander te leern, moir oze'k de lijste zien van de klijnkers in al, tons pejze'k toch dander bitter weinig goin zijn dien doirmee weg goin keunen... In azue te zien (of 'k moen't mis op hen) komt der hier op die maniere niet te vele van diene Wiki in huis.

't es effectief nie 't simpelste gerief dat er es. 't zijn doar een oantal redens veure.
  1. 't es een lyste da toe stand es gekomn zoñder ienige vurm van discusje. 'k e ze kik op mijnen alliene gemoakt, mee d'uege om azu een ienveddig meugelyke spellinge t'en (ironie), mee azue veel meugelijk: 1 klanke es 1 schryfwyze. 'k peize da'k e poar goeie dengen e gemoakt moar ter es zekerst no veel mier wirk oan.
  2. 'k e al gezeid da'k azue vele meugelyk noar een fonetische spellinge wille goan, moar dat geef veural bij klinkers een probleem: w'enmen moar 6 klinkerletters veur minstens 12 klinkers, ons alfabet en es feitelyk geweun nie geschikt, moar iet zegt mij da oakik ier een guel nieuw alfabet goa invoern, et guelegans nie van de groñd goa komn.
  3. Veurtgoand op 2, is het probleem da't ienigzins erkenboar moe blyvn, oamen in'tzelste alfabet of't AN goan schryvn. De combinoase van 2 en 3 es een challanzje woarda discuusje geweun nuedig es.
  4. Klinkers variëren nogal iene tusschen alle dialekten onderling, en 't es dikkers gien klank op klank overgang. Veural Gents es guel anders of veel andere dialektn.
  5. Nie echt gerelateerd oan de spellinge, moar een andere reden veur't mankeren van volk: incubator plus es nogal 't ol van Pluto oa't op wikipedia oankomt.
In alle geval 'k goa dakkuerd da ter nog veel wirk es oan bv de spellinge, moar uek oan andere zoakes, moar op myn eige goa'k da nie opgelost kryge. Entons zoe'k vrie kontent zyn oade ui idees zoe willen dielen. Nychus 16:40, October 31, 2011 (UTC)