Wp/ovl

  From Incubator Plus 2.0
  < Wp

  Den Uest-Vloamse Wieqepeedja
  Den Uust-Vloamsche Wiekepeadja


  Vriê wel gekomn up de testversie van den Uest-Vloamse Wieqepeedja. 't Es ons bedoelîhe van uiteiñdelik up den echte Wieqepeedja te groaqn, moar meedamme nog giên ISO-639-kode 'n en, moem' ier beginn. Artieqls in al d'Uest-Vloamse djalektn en oovrgañsdjalekten meuhn ier gesjchreevn wurn. Da wil zehn: Boers, Gens, Woas, Maldegems, Woaregems en d'andere toaleilañtsjes bînn da gebied. De djalektn van 't Uestelik Deñdrlañd zyn giên Uest-Vloamse moar Broabanse djalektn en en zyn ier ton uek nie toegestoan. Ge kunt nieh' artieqls toevoehn mee't vaksken vanoñder. Vergeet'r wel nie by te zedn în welk djalekt ge't geschreevn et. Vrie wel gekommen up de testversie van den Uust-Vloamsche Wiekepeadja. Me zoeme wulder uyteindelyk up den echte Wiekepeadja wille groake, moar meedamme nog gien ISO-639-kode 'n en, moem' ier beginne. Artikels in al d'Uust-Vloamsche djalekte meugen ier gesjchreave wurre. Da wil zegge: Boersch, Gensch, Woasch, Maldegemsch, Woaregemsch en d'andere toaleilañtses binne da gebied. De djalekte van't Denderlañd zyn gien Uust-Vloamsche moar Broabansche djalekte en en zyn ier ton uuk nie toegestoan. Ge kunt nieu' artikels toevoege mee ta vaksken ier vanoeñder. Vergeat'r wel nie by te zette in welk djalekt ge't et gesjchreave.

  A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U Û V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ulpe
  Uitlegboekske
  Ensieklopedie

  Uest-Vloandern
  Uest-Vloandern, Uest-Vloams, Gent
  Zjuuste Weednschabn
  Sjimiek, Geologie
  Sosjoale Weednschabn
  Toalkunde, Gesjchiedenisse
  Kunst & Kuultuur
  Muziek, Lietratuur
  Doageliks leevn & vreyen tyd
  Sport, Gezoñdeid
  Onze Weerld
  Belgje, Euroopa, Oazje, Afrika, Amereka, Osjoanje, Añtarteka
  En veel miêr
  Nieus, Kategorieën

  Informatie voor wie geen Oost-Vlaams spreekt
  Het Oost-Vlaams omvat een niet-gestandardiseerde, heterogene groep Nederfrankische dialecten. Ze worden vooral in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen gesproken, maar ook in het zuiden en oosten van Zeeuws-Vlaanderen, het zuid-oosten van West-Vlaanderen, Zwijndrecht en misschien enkele gehuchten in het noorden van Henegouwen.
  Information for those who don't speak East-Flemish
  East-Flemish comprises a non-standardized, heterogenous group of Low Franconian dialects. These are mainly spoken in the Belgian province of East Flanders, as well as in the south and east of Zeelandic Flanders, the southeast of West Flanders, Zwijndrecht and possibly some hamlets in the north of Hainaut.
  Nieus
  Den 13e september: Kim Clijsters wint veur den twiede kier de U.S. Open, achterdass' em in 2005 al gewonn oat. Yanina Wickmayer wiert dirde.
  Andere wieqepeedjas