Wp/moldovenescă/Kомуникацие

From Incubator Plus 2.0
Jump to navigation Jump to search

О комуникацие импликэ о конексиуне ынтре доуэ пункте дистинкте. Екзистэ мулте типурь де комуникацие медия: зиаре, постере, телевизиуне, радио сау Интернет.

Ачест артикол пуне акчент пе комуникация де пе Интернет ши ынтре калкулатоаре.

Калкулатоареле ворбеск „унеле“ ку „алтеле“ принтр-ун мод бинар. Ынсемнынд кэ информация есте традусэ, дин лимба молдовеняскэ сау орьче алтэ лимбэ, ынтр-о серие де чифре 1 ши 0.

Актул де а трансмите информацие куива се фаче ку ажуторул унуй медиу физик. Екзиста доуэ медий ын уз ӂенерал: каблу (дин купру сау фибрэ оптикэ) ши „вейрлесс“ (микроунде, сателит, 802.11 етч.).

Тоате ачесте медий фолосеск протокоале компатибиле стандард. Аста ынсямнэ кэ ун лаптоп дин Жапония поате ворби ку ун КП ын Молдова фарэ ничь о проблемэ. Модул ын каре дателе сынт тримисе ши примите есте идентик.

Ачесте стандарде сынт стабилите де о организацие интернационалэ нумитэ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers[1]), ын колабораре ку организаций индустриале.