Wp/moldovenescă/Лимба молдовеняскэ

From Incubator Plus 2.0
Jump to navigation Jump to search

Лимба молдовеняскэ есте о лимбэ индо-еуропянэ ши лимба офичиалэ дин Република Молдова. Я есте ворбитэ ын тоатэ лумя де апроксиматив 4 милиоане де персоане. Молдовеняскэ фаче парте дин групул италик, субгрупул естик ал лимбилор романиче.

Лимба ромынэ ши лимба молдовеняскэ сынт ушор интелиӂибиле, дар екзистэ диференце де вокабулар, каре ау урмэтоареле каузе: 1) инфлуенца лимбий русе, каре e лимбэ доминантэ ын Молдова, ши a лимбий украинене. 2) реӂионизмеле: Мулте кувинте каре ау девенит архаизме ын Ромыния, дар каре ынкэ май сынт фолосите ын комунитэць рестрынсе ын Молдова ромыняскэ, ау рэмас ын узул регулат ал молдовенилор. Де асеменя, кытева кувинте ши калкурь русешть сынт ынкэ утилизате. 3) Екзистэ ши диференце ын пронунцие. Ча май маре диференцэ констэ ын тендинца молдовенилор сэ ынлокуяскэ ын ворбире вокала 'е' де ла сфыршитул кувинтелор ку 'и'.

Де асеменя, даторитэ фаптулуй ка териториул актуалей Молдова а фост суб контрол русеск пентру 180 де ань, лимба молдовеняска есте карактеризатэ де ун акчент "русеск".

Ын Кишинэу де махала, ворбеск о "лимба аместекатэ", де русеште ши ромынеште.

Молдовеняскэ ера скрисэ ын Молдова ын алфабетул кирилик, яр ла ынчепутул анилор 1990, кынд Академией де Штиинце а Молдовей а адоптат алфабетул латин.

Ын Републикэ Молдовеняскэ Нистрянэ, алфабетул офичиал пентру лимбэ молдовеняска есте алфабетул кирилик.

Библиографие[edit]

"Sprachkonflikt und Sprachbewusstsein in der Republik Moldova: Eine Empirische Studie in Gemischtethnischen Familien" -- Думбрава, В. (2004) "Молдавско-русский словарь" -- Ецко, И. (1987 Кишинэу)

Везь ши[edit]