Wp/moldovenescă/Кортина де фиер

From Incubator Plus 2.0

Кортина де фиер есте о синтагмэ дес фолоситэ пентру а десемна линя де демаркацие ын Еуропа ынтре Еуропа Оксиденталэ ши Еуропа Рэсэритянэ ын перёада рэзбоюлуй рече. Де асеменя, индикэ ачеле цэрь але Еуропей, каре ын перёада 1945 - 1989 с-ау афлат май мулт сау май пуцин суб контролул Унюний Совиетиче.

Цэриле каре ау ост парте а кортиней де фиер (аранжате стрикт алфабетик) сунт: