Wp/moldovenescă/Кимие

From Incubator Plus 2.0

Кимия есте о штиинцэ експерименталэ ши теоретикэ а елементелор пречизатэ де параметрий стрынс физичей.

Template:Бутуругэ