Wp/ja-rom/Ringua Furanka Noba

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | ja-rom

Ringua Furanka Noba (eigo: Lingua Franca Nova) to wa, 1965-nen ni Beikoku Penshirubenia-shū shippensubāgu daigaku no shinri gakusha jōji burē hakase ni yotte kōan sa reta kokusai hojo-godearu. Furansugo, Itaria-go, Porutogaru-go, Supeingo oyobi katarūnya-go o moto ni shita goi o mochi, romansu shogo keitō no kureōru gengo o sankō ni, hijō ni kanso-ka sa reta bunpō kara kōsei sa rete iru. Kōchi shūshoku de, kihon gojun wa SVOdearu. Ringu wa furanka to wa, Itaria-go de furankugo, Furanku ōkoku no kotoba o imi suru kotoba kara hasei shita kotobadearu.