Wp/ja-rom/Nihongo

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | ja-rom
Jump to navigation Jump to search

Nihongo wa Nihon no kō yōgodesu. Sore wa 3ttsu no kotonaru arufabetto o tsukatte kaka rete imasu. Hira gana, katakana, kanji. Nihonjin wa Amerika no wakamono kara ōku no ninki o ete ori, hoka no eigo-ken no kuniguni wa ryōri ya anime nado no nipponbunka no eikyō o ukete imasu