Wp/iel/Maakielen kielioppi

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | iel

Tämä kirjoitus suomeksi eikä maakieleksi ole!

Kirjaimiston eroja.[edit]

Maakielessä kirjoitetaan hiemat eri tavalla. Maakielessä kirjain 'd' on muutettu kirjaimeen 'đ', johtuen siitä että kirjain d otettiin ruotsin kielestä suomeen ja tämä äänne korvasi suomen äänteen /ð/ jota đ merkitsee saamessa ja kveenissä. Toinen ero on se että kirjain yhdistelmä "ng" joka otettiin ruotsista on vaihdettu kirjaimiin 'ŋŋ'. "ng" tuli ruotsin kielestä suomeen. Saamessa kuitenkin NG (lyhyt) kirjoitetaan ŋ ja muissa monissa suomen sukukielissä venäjällä äänelle "ng" on vain yksi kirjain, joka on kyrillinen vastine kirjaimelle "ŋ". Myös joillekkin suomen sukukielille oli suunniteltu kirjaimistoja joissa oli "ŋ", kuitenkin loppujen lopuksi pakotettu vaihtamaan kyrillisiin kirjaimiin Neuvostoliitossa. Maakielessä nk kirjoitetaan myös ŋk "esim: kenkä = keŋkä". Kirjainta å ei ole ollenkaan olemassa, ja se kuuluu kirjoittaa "oo" paikannimissä tai ihmisnimissä. Voit myös kirjoitta đ "dh" kuten vanhassa suomessa tehtiin. Kirjaimet b, g, å, š, ž ja d ovat kadonneet kokonaan. Nimet ja paikat jotka käyttävät näitä äänteitä vaihtavat äänteet: b→p, g→k, d→đ , š→s ž→z, tš (č)→ts, å → oo). ' on pieni tauko puheessa (Glottaaliklusiili), tämä äänne esiintyy suomessa (esim: ole aina, sanan "ole" jälkeen tulee Glottaaliklusiili), mutta usein ei merkitä sitä. Maakielessä se merkitään vain uusissa sanoissa eikä tule muutoksia perussuomen sanoihin, sen takia että lausuminen näkyy uusissa sanoissa.

Kielioppi[edit]

Maakielessä on erillaisuuksia suomen kielioppiin, esimerkiksi sanajärjestys on SOV eikä SVO kuten nykysuomessa. SOV oli ennen suomessa mutta se muuttui, mahdollisesti indo-eurooppalaisten kielten vaikutuksista (vaikka ei ole varmaa). S tarkoitta Subjektia, O tarkoitta objektia ja V verbiä. Periaatteessa sinun pitää vain muistaa että verbi menee sanan loppuun eikä keskelle. Kuitenkin maakielessä saa sekoittaa sanajärjestystä eikä ole pakko pitää SOV, käskymuodoissa on sama järjestys kuin nykysuomessa.

Suomi:

minä menen nyt

Maakieli:

minä nyt menen.

Toinen ero on se, että sanaa "olla" ei aina tarvitse laittaa lauseeseen preesenssissä. Sen voi silti laittaa mutta ei tarvitse. Vanhassa suomessa, ja monissa suomen sukukielissä ei tarvinnut käyttää olla verbiä preesenssissä.

Esimerkki:

 • ruoka on hyvää (suomi)
 • syöminen jomaa (maakieli)

Sijamuodot[edit]

Komitatiivi sijamuoto eroaa maakielessä paljon suomesta, ensinnäkin sitä on pakko käyttää koska ei ole sanoja "kanssa" tai "kera". Toisena maakielessä on yksikkö muoto komitatiiville "-ne" ja monikko muoto sama kuin suomessa "-ine". Maakielen komitatiivia voi siis käyttää yksikössä. "koiraneen" 'koiran kanssa' ja "koirineen" 'koirien kanssa". Maakielessä jos ei pysty käyttämään possesiivi muotoa ei ole pakko, jos pystyy on pakko.


Nominatiivi Komitatiivi yksikkö Komitatiivin monikko

 • Jalka jalkoneni jalkoineni
 • varas varkanesi varkainesi
 • kuto kutoneen kutoineen
 • vene venenemme veneinemme


Maakielessä myös pronominit kääntyvät Komitatiiviin, tällöin ei tarvitse käyttää possessiivi muotoa.

 • minune = minun kanssa
 • sinune = sinun kanssa
 • hänne = hänen kanssa
 • meine = meidän kanssa
 • teine = teidän kanssa
 • heine = heidän kanssa
 • sene = sen kanssa
 • tämäne = tämän kanssa
 • nämäine = näiden kanssa
 • tuone = tuon kanssa
 • noine = niiden kanssa
 • kenne = kenen kanssa
 • kummane = kumman kanssa
 • kummaine = kumpien kanssa
 • joŋkane = jonka kanssa
 • miŋkäne = minkä kanssa


Possesiivit[edit]

Ei kuulu sanoa "sinun ruoka" vaan kuuluu sanoa "syömisesi" tai (sinun syömisesi), tai ei kuulu sanoa "sinun asia" vain kuuluu sanoa "asiasi" (tai sinun asiasi), eli lyhyesti kuuluu käyttää Possesiivi muotoa ja genetiivi on vapaaehtoinen. Prefixit anti- on epä tai vasta kauko- on loitto

Nimet Nimissä kaikki äänet muuttuvat lähimpaan maakielen ääneen. Paitsi yllä mainitut äänteet joilla on tietty äänähdys: b→p, g→k, d→đ , š→s ž→z, tš (č)→ts, å → oo, f→p

Muita[edit]

Ei kuulu sanoa "pitkässä juoksussa" vain kuuluu sanoa "ajan pitkään" (ajan mittaan on myös väärin koska mitta on lainasana)

Lausahdukset kuten "Lol", "ok", "okei" ovat kokonaan poissa.


Prepositiot kuuluvat Postpotioiksi Esim:

ennen joulua - (suomi)

talviviettoa ennen - (maakieli)


ilman sinua - (suomi)

sinua ilman - (maakieli)