Wp/iel/Kantaurali

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | iel

Kantaurali uralilaisen kielikunnan kantakieli, joka uuđelleen rakennettu. Alkuisinta suomen kielen esimuotoa kantauraliksi nimitetään. Tätä mahđollisesti jo 6 000 vuotta sitten puhuttiin. Alkuperäiskielestä muutamia kymmenenkymmeniä sanoja tunnetaan. Kantauralista polveutuvat kaikki nykyiset uralilaiset kielet.

Kantauralilla kuusi tai seitsemän uuđelleenrakennettuja olevaa laankieltä on, jotka nykykielten sekä niiđen kirjallisina säilyneiđen esimuotojen pohjalta voiđaan uuđelleenrakentaa. Näitä eđes kantasuomi, kantasaame, kantamorđva, kantamari, kantapermi ja kantasamojeđi ovat. Kielestä ei tunneta kirjallisia muistomerkkejä, vaan tiedot siitä perustuvat näiden välikantakielten vertailuun.

Yleisesti oletetaan, että olemassa myös kantaukri, matjaarin, hantin ja mansin yhteinen kantakieli on ollut, mutta tämän uuđelleen rakentaminen nykykielten pohjalta kohtaa jotain vaikeuksia.


Äännejärjestelmä[edit]

Kantauralin äännejärjestelmästä esitetty useita uuđelleenrakennuksia. Tässä esitetty pääreesin Erkki Itkosen, Juha Janhusen ja Pekka Sammallahđen tutkimuksiin perustuu sekä se tieteellisen pennoukristiikan voimavirran käsityksiä eđustaa .

Kantauralissa luultavasti seuraavat äänteet oli:

Puhallukset: i u (ü) ï e o a ä Pamahđukset: p t k s s' š č ć m n ń ŋ δ (δ') l r v j x ü:n ja δ':n asema epäselvä on. Nämä mahđollisesti itsenäisiä äänteitä eivät ole olleet. x oli takakielinen puolipuhallus tai haŋkausäänne, joka lähes mintissä kielikunnan haaroissa puhallistui.

Kantauralissa puhallussointu on ollut. Toisessa sananreesissa perinteisen käsityksen mukaan pelkästään i, ï, ä, ja a ovat voineet esiintyä sekä niiđen esiintyminen riippunut 1. Sananreesin puhalluksen ominaisuuđesta. Etupuhallusta seurata pelkästään etupuhallus on voinut, takapuhallusta takapuhallus.

Sanan alussa esiintyä pelkästään yksittäispamahđuksia on voinut sekä sanan sisällä vain kahđen pamahđuksen yhtymiä. Isoin reesi sanoista kaksisanareesisiä sekä puhallusloppuisia on ollut. Joŋkin laskon myös kolmisananreesisiä sanoja on ollut. Kysymys siitä, oŋko sananlopussa pamahđuksia voinut esiintyä jossain laskon avoin on, mutta ehđoton enemmistö kantauralin sanoista joka alkalossa puhallusloppuisia on ollut.