Wp/bgi

From Incubator Plus 2.0
< Wp
Jump to navigation Jump to search

Български (Илинденски правопис)

Welcome to the test-project in Bulgarian (Ilinden ortography).

Добре дошли въ тестовия проектъ на Български (Илинденски правописъ).

Bulgarian with an Ilinden ortography was the official language in Bulgaria before 1944 and was changed illegally by the communist rulers.

Българскиятъ съ Илинденски правописъ е билъ официалниятъ езикъ въ България преди 1944 и е билъ промененъ незаконно отъ комунистите.