Wp/aer/Rjoo

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | aer
it rjoo

It rjoo (Capreolus capreolus) is aan soarte hort —t sekstig tau njuugentig cm hoag wei en fiewennjuugentig tau hunnerd-fjottig cm loang. It kuum praktisk in heal Europa foar.

It rjoo is it greatsti rjuchtig in it wield liewjend soogdjuur in Nedderloond. It rjoo mut beskuttinge hebbe, foan deeruut it gjuun die skemering weil nau it eepen feild koan gjoan. As aan geerser is it aan knabbelaar en it it kruuder, geers, breamels, knoppen en loten foan struuke en beam, bleden, bookenutte, swoame, mar auw loondbaugewasse.

As roafdjuur koan it rjoo de wulf, de bruune bear en de lynx. Auw jåget de huund ap rjooe. Juung kealg wein weil it slachtoffer foan den ådler en de foks.

Uuma it rjoo free ruundwanderje, is it ferkeer aan foan de greatsti deadiuursåke foar it rjoo. Auw de ballonfaart det heeroan mid: tau leeg uurfljoogende ballonne dwa it wield apskrikken det dan ofte den wai apskjoot.

Deernaust wei fil ap rjoo jåged. In België koan it rjoo sin spreedinge nit uutbreadje uuma it in fil nei beede direkt oafskeatan wei. Deer wei uum de folgende redene jåged ap it rjoo:

  1. skåde oan de loondbau
  2. skåde druug ferkeersongelukke
  3. it steeds moar naubie kuuma foan it rjoo bie de woonwieke uuma it rjoo aan kultuurfolger wein is