Wp/aer/Europa

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | aer
Jump to navigation Jump to search

Europa is dæ noom foan it groatloond ðæt tau it weeste foan Aazje en tau it naude foan Afrika læt. It wæð uuk bigrensk druug je Naudelika Iessee en dæn Atlantiska Oceaan. Det tallde in 2000 soowet 728 miljoon inwooners. Deermie is it sjaande ju bifoolkinge det ap twæn nau greatsti groatloond, etter Aazje en Afrika.

Klimaat[edit]

It klimaat foan Europa fariear foan subtropisk tau polær. It mediterrån klimaat foan it suude is druug en wearm. Die weestelika en naudweestelike dæl hebbe aa milt, uur it oalmean fuuchtig klimaat, ðæt druug dæn wiend foanuut dæn Atlantiska Oceaan biinfloedeð wæð. In Midde- en Aast-Europa is it klimaat foan aan fuuchtiga, groatloondiska sårte mid koulda suumers.

Penningeseken[edit]

Europa is heagelik industrjåliseareð. Die greatsti industrjereegjes wæn fuunden in Weest- en Midde-Europa, Oangeloond, Naud-Italje, Oekrauwien en Europeask Rissloond. Loondbau, buskbau (in Naud-Europa) en fiskerie (die atlantiska kuust inloang) sind uuk foan hoafdseke. Europa hæð aa groat foarskeed oan mineråle: steankole, ierarts en soalt sind uurfloedig. Oolje en gaas wæn fuunden in Aast-Europa en unner je Naudsee. Foar je apwekkinge foan elektriciteit wæn steankole, keadenenersjie, wiendkraat en sunne-enersjie bruukeð.