Gwoyeu Romatzyh Wikipedia

From Incubator Plus 2.0
Jump to navigation Jump to search

Huanyng laidaw Gwoyeu Romatzyh Weijibaeke!

Weijibaeke, tzyhyoud baekechyuanshu.

Jehlii sh ranq ren shyhyann d Gwoyeu Romatzyh Weijibaeke, huanyng nii lai gonqshiann. Tzay jehlii, wenjang d biautyi bihshiu tsaeyonq "Wp/gr/biautyi" d shyngshyh. Lihru, "Jonggwo" jeh pian wenjang d biautyi jiow sh "Wp/gr/Jonggwo".

Muhchyan jehlii yeou Template:Wp/gr/NUMBEROFARTICLES pian wenjang.

Chuanqjiann ig shin tyaumuh: