Меджусловјанска Википедија

    From Incubator Plus 2.0

    Добродошли в Википедију на Меджусловјанском језыке! DobrodoŠli v Vikipedijų na Medžuslovjanskom jezyke!

    Что јест Меджусловјански езык?[edit]

    Меджусловјански јест језык, кторы Словјани из разных народов користајут, же бы комуни­ковали меджу собоју. То јест можно, ибо словјанске језыки сут сходна и сродна група. Знанје једного језыка обычно јест доста­точно, же бы имело се приблизно појманје, о чем јест текст на каком-небудь другом словјанском језыку. Чрез веки, Словјани сут научили договарьати се со својими суседами посредством простых, импрови­зованых наречиј. Једно­часно, меджу­собна сходность всех словјанских језыков јест надыхала језыко­знавцев и других к творјенју генеричного словјанского језыка, разум­ливого всем Словјанам. Сред них находет се славны старо­црковно­словјански језык из 9. столетја, как и многе ине пројекты, публиковане од 16. столетја до днес под именами како «все­словјански», «меджу­словјански», «ново­словјански», «обче­словјански» или просто «словјански», все основане на техже пред­положенјах, что чини их близко идентичными.