Врачански език

From Incubator Plus 2.0

Врачанския език съ прикаа у врачанскиу регион и у селията около негу.

Въпреки че последно време са прикаа от многу повече ора, оти е многу звучен и убав. Има вариант даже врачанскию а стане офицялен език на Българияи ако треа да съм честен шансо е много голем, да не каа че тука до една две годин ше стане таа работа.