Wp/plat/Kurūf

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | plat
Revision as of 07:13, 6 April 2008 by imported>Ooswesthoesbes
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kurūf ['kuruf] bēndet ēn dōrp in Syd-Ōst Pōlan, inlēnge sūr Puławy endū Lublin, ān sām Kurówkām (ēn rīvīrā). Hit bēndet sūr hōpstē ēnās lossās gminās, un gemêndā, in sūm Lublin Voivodesçap endū hāt 2804 mīnsūn (sins 2007).

Āltēn būingūr endū gebīdūn[edit]

 • kirkīrā (gebūč in 1452)
 • beltōrā (gebūč in axttēnðūn jōarhōnderdūn)
 • pōrtā (gebūč in 1911)
 • pastōriūs hūs (rektōrīa) (gebūč in 1778-1782)
 • pastōriūs būingūr endū pāroxīasās sçōalā
 • kirkīrās hōafūr
 • Stēsās hūs (gebūč in nøgāntēnðūn jōarhōndertdūn)
 • pōstās ārbergūr (gebūč in axttēnðūn jōarhōnderdūn)
 • bāðās hūs (gebūč in nøgāntēnðun jōarhōndertdūn)
 • somgān gebūč mið ūtstrønðān wērdān

Ōngarwīs[edit]

 • kind sīn gārdūnūr
 • ōngarstapūs sçōalā
 • rīgtingūr sīn sçōalā-fōrbīrêdingūr sçōalā
 • twē sīn sçōalā fōr fūlwasçenūn

Sportā[edit]

 • Garbarnia FC endū vōtbal stādium
 • tennis bānūn

Ūtgōandān sçākūlingūn[edit]