Wp/plat/Hert

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | plat
Revision as of 12:26, 5 April 2008 by imported>Ooswesthoesbes
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hit hert bēndet hit inbēndan det blōð rōndpompt fōr sūn vervūr dēr grōndstofās, hīnāsə sūrstofā, brandstofā, wāter endū būwstofās. Hit hert bēndet sōnāmbōr ēnūn grūātūn speār. Hit hert bēndet sō grūāt es dīn hand bēndet.