Wp/plat/Hert

< Wp‎ | plat

Hit hert bēndet hit inbēndan det blōð rōndpompt fōr sūn vervūr dēr grōndstofās, hīnāsə sūrstofā, brandstofā, wāter endū būwstofās. Hit hert bēndet sōnāmbōr ēnūn grūātūn speār. Hit hert bēndet sō grūāt es dīn hand bēndet.