Wp/ja-rom/Shintō

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | ja-rom
Revision as of 13:07, 25 April 2016 by imported>Chabi (Created page with "'''Shintō''' wa, nippon no shūkyō. Yama ya kawa nado no shizen ya shizen genshō, mata shinwa ni nokoru so rei taru kami, onnen o nokoshi te shin da mono nado o uyamai, sor...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Shintō wa, nippon no shūkyō. Yama ya kawa nado no shizen ya shizen genshō, mata shinwa ni nokoru so rei taru kami, onnen o nokoshi te shin da mono nado o uyamai, sorera ni hachi hyaku man no kami o miidasu tashinkyō. Shizen to kami to wa ittai teki ni ninshiki sare, kami to ningen to o torimusubu gutai teki sahō ga saishi de ari, sono saishi o okonau basho ga jinja de ari, seiiki to sare ta.