Wp/grc/Σπάρτη

< Wp‎ | grc

Σπάρτη πόλις Ἑλληνικὴ ἐστὶ ἑστηκυῖα ἐν τῇ τῆς Πελοποννήσου Λακωνικῇ χώρᾳ. οἱ δ' ἐν τῇ Σπάρτῃ οἰκοῦντες 'Λακεδαιμόνιοι' πολλάκις ἐκλήθησαν. Οὕτω δὴ ἀφειδῶς εἰς τὰ πολεμικὰ ἑαυτοὺς ἐδίδοσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι ὥστε καίπερ ὀλίγοι ὄντες καὶ συνενίκησαν τοὺς Πέρσας (ὅρα Τὰ Μηδικά) καὶ ὑστέρῳ χρόνῳ ἐκράτησαν τοὺς Ἀθηναίους (ὅρα Πελοποννησιακὸv Πόλεμον). Τοιαύτη δῆτα δόξα αὐτῶν παρεστήκει ἀνθρώποις ὡς οἱ μὲν πάλαι ἡγοῦντο τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι τοὺς τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνας, οἱ δὲ νῦν λέγουσιν "Σπαρτιατικός" ὡς φήσοντες "σκληρός".