Talk:Wp/ovl/Wieqepeedja:Spellinge

From Incubator Plus 2.0
Jump to navigation Jump to search

Gensche klinkers[edit]

't Gensch ee gans andre klinkers of 't boersch. Ier kunneme dieskutere wata de beste spellinge zoe kunne zyn:

Boersche klinkerGensche uytsproakeVeurstel
i/î en soms etusschen [I:] en [e:]i
o (soms)[u] gelyk AN "oe"oe?, ou?
u/û[ø] gelyk AN "eu"u
y, ey en ei (en ou en au?)tusschen [a:] en [æ:]y en ei
tusschen [a:i] en [æ:i]ey (gelyk Leye)
tusschen [a:u] en [æ:u]au (gelyk kaud)
ae/eitusschen [e:] en [ɛ:]ee, ae?
eetusschen [e:i?] en [ɛ:i?]eey?, ea?, ee?, ai?, ... ?
euy] gelyk AN "ui" (twieklanke)eu
ietusschen [I:i] en [e:i]ie?, ii?, iy?, iê?
[i:]ie?, ii?
oatusschen [ɒ:(ə)] en [o:(ə)]oa
oe[u:ə]?oe?, ou?, uo?, oê?
oo[o:ə of u?]oo (immer dubbel!)?, oô?, oi?, ou?
ue[y:]uu (u in oope lettergreape)
ui/uytusschen [ɒ:ə] en [ɔ:ə]uy
uu[ø:y] gelyk Ollansche "eu"ue

In bastoardwoorde wurre d'i en d'u uuk soms uytgesproake gelyk [i(:)] en [y(:)].Deze wurre gespeld gelykda in den tabel stoat by [i:] en [y:].

Uuk een belangrike vroag' es oas ter feitelik wel een versjchil es tussche de oe-klanke van "oeñd" en de oe van "doen", en tussche de ee-klanke van "Genteneer" en van "beke" gelykda kik in dienen tabel oa gesjchreeve. Of es 't dezelfste klanke.

Wa pakkeme oas zjuuste spellinge? Nychus 13:29, 21 March 2008 (UTC)