Category:Liczebniki

From Incubator Plus 2.0
Revision as of 08:28, 3 April 2009 by imported>Ninka (New page: Liczebniki główne (mianownik) <table border='1'> <tr><td>polski </td><td> wenski</td></tr> <tr><td>jeden </td><td> jedan</td></tr> <tr><td>dwa </td><td> </td></tr> <tr><td>trzy </td><td>...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Liczebniki główne (mianownik)

polski wenski
jeden jedan
dwa
trzy taroi
cztery citir
pięć pąt
sześć
siedem sidem
osiem
dziewięć diwąt
dziesięć disąt

Pages in category "Liczebniki"

This category contains only the following page.