Category:Liczebniki

From Incubator Plus 2.0
Revision as of 09:04, 3 April 2009 by imported>Ninka
Jump to navigation Jump to search

Liczebniki główne (mianownik)

polski wenski
jeden jedan
dwa
trzy taroi
cztery citir
pięć pąt
sześć *sast
siedem sidem
osiem *wôsam
dziewięć diwąt
dziesięć disąt

Pages in category "Liczebniki"

This category contains only the following page.