Прагжьа wp/eslv

From Incubator Plus 2.0
Revision as of 09:09, 24 March 2011 by imported>Славянь славьёни (→‎посмотрЪ jешче:)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Jест гловни горад Чшески мjест а на то чшас Чшехословакjи от 1918 на 1992 год[edit]

От х сот jест гловни горад Чшескjeго государстви.От 1918 бил гловни горад на Чшехословакjу.От 1960 на 1992 бил гловни горад на ЧССР.Приматор горада jест Богуслав Свобода,збрани от партjи ГДП,бил смен на то пост Павел Бем

ти може посмотър також jешче:[edit]


File:Прага.jpg
Красан мjест в Прагжjе